Lähteitä

Hevosen käyttäytyminen, oppiminen, kouluttaminen ja hyvinvointi, tieteeseen tiukasti tai hieman löyhemmin perustuvia lähteitä.

 

Lähteitä suomeksi

 

Kirjallisuus

 

Kaimio, Tuire: Hevosen kanssa 2004 tai kirjasarja 2012

Kaimio, Tuire: Hevonen  – ensimmäinen oppaani

Saastamoinen & Hyyppä: Hevosen ruokinta ja hoito

 

Nettijulkaisuja

 

Hippos: Hyvä hevosenpito, 2013

EU helmikuu 2017 MIETINTÖ hevoseläinten vastuullisesta omistajuudesta ja hoidosta

 

Tutkimuksia ja tutkimuskoosteita

 

Aina tutkimukset itsessään eivät ole valtavan informatiivisia, mutta usein niissä on erinomainen lähdeluettelo, josta löytyy kattavasti tutkimuksen aihepiirin lähteitä.

Miettinen, Mirjami: Kuolaimen ja turpahihnan valinnan, sovituksen ja käytön merkitys ratsuhevosen suun terveydelle

Pikkarainen, Mari: Hevosen hyvinvointi ja lajinmukainen käyttäytyminen sekä niiden toteutuminen suomalaisilla talleilla

Armfelt, Lotta: Hevosten koulutus ja hyvinvointi

 

Linkkejä

 

Hevostietokeskus

Hevostutkimuksia-ryhmä facebookissa

Eläinten hyvinvointikeskus EHK www.elaintieto.fi

Maa- ja metsätalousministeriö, seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin määritelmä.

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Eläinten hyvinvointi Suomessa, kansallinen eläinten hyvinvointiraportti 2016

Eläinten hyvinvointi Suomessa, kansallinen eläinten hyvinvointiraportti 2012

Oppimisteoriaa suomeksi Sanni Bachmann

Eläinten olennaiset käyttäytymistarpeet

elaintieto.fi, Welfare Quality

Neurotieteen professori Asla Pitkänen: Tunteiden neurobiologiaa

Eläinsuojelulaki

Eläinsuojeluasetus

Suomen Eläintenkouluttajat ry, lausunto lakiluonnokseen eläinten hyvinvoinnista

Operantin kouluttamisen alkeet, Sanni Bachmann

 

Muita tietojulkaisuja

 

Jackson, Jaime: Paddock Paradise – opas luonnonmukaiseen hevosenpitoon

Viitanen, Johanna: Pihatto – jos hevonen saisi valita

Hulsen & Steenbergen: Hevoshavaintoja

 

Yleisesti eläimistä

 

Telkänranta, Helena: Millaista on olla eläin?, 2016  ja Eläin ja ihminen, 2016

Eaton, Barry: Dominanssi – Totta vai tarua

Pärssinen, Piritta: Tottelevaisuuskoulutuksen perusteet

Morris, George: Taitava ratsastaja

Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettiset säännöt kouluttajille

Eläintenkoulutusteoriaa suomeksi Piritta Pärssinen

Rankaisun käyttöön koulutuksessa liittyvää teoriaa Piritta Pärssinen

Learned Helplessness at Fifty: Insights from Neuroscience

 

In English:

 

Books

 

McGreevy, Paul: Equitation Science, second edition

McGreevy, Paul: Equine Behavior, 2nd Edition – A Guide for Veterinarians and Equine Scientists

McDonnell, Sue: The Equid Ethogram: A Practical Field Guide to Horse Behavior

McDonnell, Sue: Understanding yout Horse´s Behavior

Waring, George H.: Horse Behavior, Second Edition

Panksepp, Jaak: Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions (Series in Affective Science)

Panksepp, Jaak: The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotions (Norton Series on Interpersonal Neurobiology)

Väitöskirja: Hemmann, Karin: Crib-biting in Horses: A Physiological and Genetic Study of Candidate Causative Factors

Väitöskirja: Viksten, Sofie M.: Improving Horse Welfare through Assessment and Feedback

Books in Internet

 

Waran, Natalie: Welfare of Horses

Welfare Assessment

 

Welfare Quality -standardisoinnin pohjalta kehitetty hevosen hyvinvoinnin arviointimenetelmä. Welfare Monitoring System – Assessment protocol for horses – version 2.0

Equine on-farm welfare assessment: A review of animal-based indicators

EU-funded Animal Welfare Indicators (AWIN) research project (2011-2015) Welfare assessment of horses: The AWIN approach

The Australian Horse Welfare Protocol (The Australian Horse Industry Council (AHIC) )

 

Research

Oppimisteorian soveltaminen hevosten kouluttamisessa: McLean, Christensen: The application of learning theory in horse training

Oppimisteorian perusperiaatteet hevostenkoulutuksessa: International Society for Equitation Science

Tutkimusyhteenveto dominanssista ja ”johtajuudesta” ihmis-hevossuhteissa, sisältää paljon tietoa hevosten laumakäyttäytymisestä yleisesti.

Links

 

What Behavioural Science Do I Need To Know?

Tutkija Antonia Hendersonin lukuisia hevosartikkeleita englanniksi

Tutkija Sue McDonnellin artikkeleita englanniksi

International Society for Equitation Science

An Ethogram for Ridden Horse Facial Expressions of Pain

Incorporating Equine Learning Principles Into Veterinary Practice

Äänisiedätys -cd ”Sounds Scary” maksuttomasti netistä

Articles about horse behavior

Hevosen mallioppimisesta: Social Learning in Horses

About animals

Short history of animal training

De Waal, Frans: Are we Smart Enough to Know How Smart Animals Are?

De Waal, Frans: Primates and Philosophers

Zulkifli, Idrus: Review of human-animal interactions and their impact on animal productivity and welfare

 

Ihmisen oppiminen, motivaatio

 

Lonka, Kirsti: Oivaltava oppiminen

Martela, Frank: Valonöörit