Hevosalan sosiaalinen hyväksyntä

Sosiaalinen hyväksyntä (social license) on asia, josta tulee hevosalalla keskustella. Tietoa asiasta löytyy esim. yleisellä tasolla tästä http://learningforsustainability.net/social-license/ ja tässä World Horse Welfaren esitys FEI:lle https://inside.fei.org/system/files/GA17_World_Horse_Welfare_PPT.pdf

Sosiaalisen hyväksynnän ytimessä on avoin toiminta ja sen ymmärtäminen, että ympäröivän maailman näkemyksillä on merkitystä. Hevosalankin on toimittava siten, että kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi ymmärtää, miten asioita hoidetaan.

Ravihevosten suututkimusta ja yleisesti hevosten suuterveyttä koskien tarvitaan avointa keskustelua, aiheessa pysyen. Tarvitaan sisäpiirin näkemystä ja kokemusta, mutta myös ulkopuolisten näkemystä siitä, mikä vakuuttaa heidät, että hevosten suuterveydestä huolehditaan hyvin. Asia koskee kaikkia hevoslajeja, joissa käytetään kuolaimia.

Ongelmien ilmetessä tarvitaan toimia, jotka vaikuttavat juuri kyseiseen asiaan. Yleinen vakuuttelu siitä, että hevosten hyvinvointi on kunnossa, ei riitä. Ongelman ratkaiseminen on mahdollisuus näyttää, miten hyvinvoinnista huolehtiminen hevosalalla käytännössä tapahtuu.

Ravimaailmaa katson melko ulkopuolisena. Omat ehdotukseni tilanteeseen annan suututkimuksen tietojen perusteella, ja sen perusteella, millaiset toimet saavat minut vakuuttumaan siitä, että hevosista huolehditaan hyvin. Samalla toivon ratsastusalan liittyvän keskusteluun ja kehittävän omia toimintamallejaan samassa asiassa.

********************

Ehdotukseni Suomen Hippokselle hevosten suuterveyden tilanteen korjaamiseksi. Toimitettu sähköpostitse Suomen Hippoksen eläinlääkäri Martti Talalle ja kilpailupäällikkö Tuomo Pekoselle.

*****************

Kuvituskuva, ei Suomesta.

Juuri julkaistun ravihevosten suuterveyttä koskevan tutkimuksen (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2019.00206/full) tulokset osoittavat vakavan hyvinvointiongelman suomalaisilla ravihevosilla. Tutkimuksen mukaan suurin osa kilpailevista ravihevosista altistuu kivulle ja merkittäville vammoille, mikä on eläinsuojelulain valossa kestämätöntä. Tilanne vaatii nopeita ja tehokkaita toimia eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Ehdotus uudistuksiksi:

 1. Tutkimuksessa selvisi, että vakavimmatkaan vammat eivät välttämättä näy päälle tai vuoda verta. Ainoa keino havaita ne on oikein ja huolellisesti tehty suutarkastus.

  Nykysääntöjen mukainen suutarkastus silloin, kun verta näkyy, ei riitä. Suut on tarkastettava satunnaisotannalla, arpoen. Jokaisissa raveissa on tehtävä määrätty minimimäärä tarkastuksia. Tämän lisäksi on edelleen tarkastettava hevoset, joiden kohdalla verenvuotoa tai muita syitä epäillä suuvammoja nähdään.

  Ravihevosten heikon suuterveystilanteen takia tarvitaan kaikissa raveissa tehostettua valvontaa, jotta vammautuneet hevoset löydetään ja poistetaan kilpailuista. Tutkimuksen mukainen suutarkastus tulee sisältyä myös nyt aloitettuihin hevosen hyvinvointitarkastuksiin (http://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/ajankohtaista_-ravit/hevosten_hyvinvointitarkastusten_pilottijakso_ravikilpailuissa_alkaa_1.7.20880.news).

  Suutarkastuksille tulee olla koulutetut tekijät, standardoitu menettely ja raportointi tutkimuksessa luodun luokittelun mukaisesti ja kuvin, jotta laatu ei ole tekijästä kiinni.
 2. Vammoja todettaessa paranemiselle on taattava riittävän pitkä aika kilpailukiellolla, jota ei voi kumota sekä koulutetun tarkastajan tekemällä uusintatutkimuksella.
 3. Hevosen suuterveydestä ja suun kotitarkastamisesta on tarjottava koulutusta kaikille asianosaisille säännöllisesti.
 4. Suuterveydestä on tehtävä parin vuoden kuluttua laadukas ja kattava seurantatutkimus, jotta saadaan tieto siitä, että tehdyt toimet toimivat ja eläinten hyvinvointi on aidosti tältä osin kunnossa.
 5. Kaikista toimista on tiedotettava selkeästi ja avoimesti raveja seuraavalle yleisölle.

Tavoitteeksi tulee asettaa edelläkävijyys. Suomessa voi olla maailman laadukkain ravihevosten suuterveysohjelma, jota muut hevoslajit ja maat voivat jatkossa kopioida käyttöönsä.

Lisää tietoa:

Helsingin yliopiston tiedote tutkimuksesta: Valtaosalla kilparavihevosista löytyi suun vaurioita kuolainten alueella

Tutkimusartikkeli: Oral Lesions in the Bit Area in Finnish Trotters After a Race: Lesion Evaluation, Scoring, and Occurrence

 • Tutkimusartikkelin lopusta löytyy pitkä lista aiemmin tehtyjä tutkimuksia kuolainten ja suitsien käytön vaikutuksista ja eläinten kivusta.

Mirjami Miettisen tutkimus: Kuolaimen ja turpahihnan valinnan, sovituksen ja käytön merkitys ratsuhevosen suun terveydelle

Tällä sivustolla: Katso hevosen suuta