Hevosalan sosiaalinen hyväksyntä

Tämä teksti on alunperin kirjoitettu 2019, kun Suomessa 2017 tehtyjen suuvauriotutkimusten pohjalta julkaistiin ensimmäinen kansainvälinen tiedeartikkeli (englanninkielinen). Tämän jälkeen tutkimusta on tehty lisää kenttäratsuilla ja tuloksista julkaistu kaksi uutta artikkelia kuolainvaurioiden riskitekijöistä ja vammoista kenttäratsuilla.

2021 AVI:n viranomaiset tekivät tarkastuksia raveissa ja kenttäkilpailuissa ja tuloksena havaittiin, että suuvaurioita löytyy edelleen yli puolella hevosista TIEDOTE.

Tiivistelmiä suomalaisista tutkimuksista löytyy Eläinlääkärilehden artikkeleina suomeksi vuodelta 2019 ja toinen 2021.

Tutkimusten tuloksista ja toimintaohjeista vammojen ehkäisemiseksi on myös julkaistu kaksi opasta tutkijoiden toimesta vuonna 2019 ja 2021, uusin versio tässä.

Edit. 22.4.22
Eläinlääkäri Kati Tuomola väittelee tohtoriksi aiheesta Helsingin Yliopistossa 6.5.22. Väitöskirjan voi lukea tästä.

Edit. 3.11.2022
Koostetusti Tuomolan tutkimuksesta julkaistua, Suomessa ja kansainvälisesti: https://www.heppalaakari.fi/suututkimus/

Anu Penttilä, 2022: Suuvaurioiden paraneminen ravihevosilla. Alkuvuodesta 2022 ravihevosilla ravilähdön jälkeen vammamäärä sama kuin 2017, vammoja 85 %:lla hevosista, kohtalaisia tai vakavia 60 %:lla. N. viikon kuluttua uusintatarkastuksessa vammattomia 60 %, vammoja oli edelleen 40 % hevosista, vakavuudeltaan lieviä (28 %) ja kohtalaisia (12%). ”Suuvaurioiden paraneminen tulisi varmistaa hevoskohtaisesti tutkimalla suun etuosa”.

*********************************

Sosiaalinen hyväksyntä hevosalalla

Sosiaalinen hyväksyntä (social license) on asia, josta tulee hevosalalla keskustella. Tietoa asiasta löytyy esim. yleisellä tasolla tästä http://learningforsustainability.net/social-license/ ja tässä World Horse Welfaren esitys FEI:lle https://inside.fei.org/system/files/GA17_World_Horse_Welfare_PPT.pdf

Sosiaalisen hyväksynnän ytimessä on avoin toiminta ja sen ymmärtäminen, että ympäröivän maailman näkemyksillä on merkitystä. Hevosalankin on toimittava siten, että kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi ymmärtää, miten asioita hoidetaan.

Kuolainten käyttö aiheuttaa vammariskin

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että kuolaimia käyttävillä hevosilla on runsaasti eriasteisia vammoja suussa. Suomalaista hevosten suututkimusta ja yleisesti hevosten suuterveyttä koskien tarvitaan avointa keskustelua, aiheessa pysyen. Tarvitaan sisäpiirin näkemystä ja kokemusta, mutta myös ulkopuolisten näkemystä siitä, mikä vakuuttaa heidät, että hevosten suuterveydestä huolehditaan jatkossa hyvin. Asia koskee kaikkia hevoslajeja, joissa käytetään kuolaimia.

Ongelmien ilmetessä tarvitaan toimia, jotka vaikuttavat juuri kyseiseen asiaan. Yleinen vakuuttelu siitä, että hevosten hyvinvointi on kunnossa, ei riitä. Ongelman ratkaiseminen on mahdollisuus näyttää, miten hyvinvoinnista huolehtiminen hevosalalla käytännössä tapahtuu.

Ratkaisuehdotuksia ravihevosilla havaittuihin suuvaurio-ongelmiin

Ravimaailmaa katson melko ulkopuolisena. Omat ehdotukseni tilanteeseen annan suututkimuksen tietojen perusteella, ja sen perusteella, millaiset toimet saavat minut vakuuttumaan siitä, että hevosista huolehditaan hyvin. Samalla toivon ratsastusalan liittyvän keskusteluun ja kehittävän omia toimintamallejaan samassa asiassa.

Kuvituskuva, ei Suomesta.

Ehdotukseni Suomen Hippokselle hevosten suuterveyden tilanteen korjaamiseksi. Toimitettu sähköpostitse Suomen Hippoksen eläinlääkäri Martti Talalle ja kilpailupäällikkö Tuomo Pekoselle 21.7.2019.

Juuri julkaistun ravihevosten suuterveyttä koskevan tutkimuksen (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2019.00206/full) tulokset osoittavat vakavan hyvinvointiongelman suomalaisilla ravihevosilla. Tutkimuksen mukaan suurin osa kilpailevista ravihevosista altistuu kivulle ja merkittäville vammoille, mikä on eläinsuojelulain valossa kestämätöntä. Tilanne vaatii nopeita ja tehokkaita toimia eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Ehdotus uudistuksiksi:

1) Tutkimuksessa selvisi, että vakavimmatkaan vammat eivät välttämättä näy päälle tai vuoda verta. Ainoa keino havaita ne on oikein ja huolellisesti tehty suutarkastus (ohjeet kuolainvaurioiden tarkastamiseen videona esim. täällä ja kuvina tässä.

Nykysääntöjen mukainen suutarkastus silloin, kun verta näkyy, ei riitä. Suut on tarkastettava satunnaisotannalla, arpoen. Jokaisissa raveissa on tehtävä määrätty minimimäärä tarkastuksia. Tämän lisäksi on edelleen tarkastettava hevoset, joiden kohdalla verenvuotoa tai muita syitä epäillä suuvammoja nähdään.

Ravihevosten heikon suuterveystilanteen takia tarvitaan kaikissa raveissa tehostettua valvontaa, jotta vammautuneet hevoset löydetään ja poistetaan kilpailuista. Tutkimusten tulosten mukainen suutarkastus tulee sisältyä myös jo aloitettuihin hevosen hyvinvointitarkastuksiin.

Suutarkastuksille tulee olla koulutetut tekijät, standardoitu menettely ja raportointi tutkimuksessa luodun luokittelun mukaisesti ja kuvin, jotta laatu ei ole tekijästä kiinni.

2) Vammoja todettaessa paranemiselle on taattava riittävän pitkä aika kilpailukiellolla, jota ei voi kumota sekä koulutetun tarkastajan tekemällä uusintatutkimuksella.

3) Hevosen suuterveydestä ja suun kotitarkastamisesta on tarjottava koulutusta kaikille asianosaisille säännöllisesti.

4) Suuterveydestä on tehtävä parin vuoden kuluttua laadukas ja kattava seurantatutkimus, jotta saadaan tieto siitä, että tehdyt toimet toimivat ja eläinten hyvinvointi on aidosti tältä osin kunnossa.

5) Kaikista toimista on tiedotettava selkeästi ja avoimesti raveja seuraavalle yleisölle.

Tavoitteeksi tulee asettaa edelläkävijyys. Suomessa voi olla maailman laadukkain ravihevosten suuterveysohjelma, jota muut hevoslajit ja maat voivat jatkossa kopioida käyttöönsä.

Lisää tietoa:

Helsingin yliopiston tiedote tutkimuksesta: Valtaosalla kilparavihevosista löytyi suun vaurioita kuolainten alueella

Tutkimusartikkeli: Oral Lesions in the Bit Area in Finnish Trotters After a Race: Lesion Evaluation, Scoring, and Occurrence, 2019

  • Artikkelin lopusta löytyy pitkä lista aiemmin tehtyjä tutkimuksia kuolainten ja suitsien käytön vaikutuksista ja eläinten kivusta.

Tutkimusartikkeli: Risk factors for bit-related lesions in Finnish trotting horses, 2020

Tutkimusartikkeli: Bit-Related Lesions in Event Horses After a Cross-Country Test, 2021

Mirjami Miettisen tutkimus: Kuolaimen ja turpahihnan valinnan, sovituksen ja käytön merkitys ratsuhevosen suun terveydelle

Tällä sivustolla: Katso hevosen suuta

Kansainvälisiä artikkeleita hevosilla todetuista kuolainvaurioista:

Bit-related lesions in Icelandic competition horses, 2014

Tävlingsmomentets inverkan på travhästens munhälsa, 2015

A Cross-Sectional Epidemiological Study of Prevalence and Severity of Bit-Induced Oral Trauma in Polo Ponies and Race Horses, 2015

The prevalence of oral ulceration in Swedish horses when ridden with bit and bridle and when unridden, 2008

Lesions associated with the use of bits, nosebands, spurs and whips in Danish competition horses (tässä tutkimuksessa suuta ei avattu, tutkittiin vain ulkopuolelta)