Mistä hevosen notkeus, elastisuus ja irtonaisuus syntyvät?

Hevosen kehon joustavuus ja kokoamiskyky syntyvät ensisijaisesti nivelten liikkuvuudesta, lihasten joustavuudesta, rentoudesta, liikkeen aktiivisuudesta ja suoruudesta.

Hevosen rangassa on 33 liikkuvaa nikamaväliä niskasta hännän tyveen. Kaikkien näiden välien tulee olla luonnollisella tavallaan liikkuvia ja linjassa keskenään, jotta hevonen voisi joustaa kehollaan ja tasapainoilla. Hevonen on kuin 33-osainen lelujuna, jonka veturi onkin viimeisenä vaununa ja työntää junaa eteenpäin. Jotta liike kulkisi vapaasti ja tehokkaasti kehon läpi haluttuun suuntaan, on koko pitkän junan oltava linjassa ja takaosan työnnön suuntauduttava juuri tälle linjalle. Kehon tukilihasten on tuettava kokonaisuutta.

Hevosen kehon liikkeen tärkeimmät ”portit”

Hevosen rangassa matkalla niskasta hännän tyveen on kolme tärkeintä kohtaa, joiden liikkumattomuus, jäykkyys tai hallitsemattomuus johtaa elastisuuden katoamiseen ja kokoamiskyvyn puutteeseen. Nämä kolme ”porttia” sijaitsevat hevosen 1) niskassa, 2) kaularangan ja rintarangan liittymäkohdassa kaulan tyvessä sekä 3) hevosen lannerangassa ja lantiossa eli hevosen selässä heti satulan takana, takaosan korkeimmalla kohdalla ja sen alapuolella.

Näiden kolmen portin ”avaamiseen” tähtää esimerkiksi eversti Carden perusharjoituksiin kuuluva ympyrällä tehty tehtäväsarja, jossa hevosta ensin pyydetään asettumaan niskastaan sivulle ja sen jälkeen ojentamaan kaulaansa eteenpäin kohti kuolaintuntumaa. Tämän jälkeen jatketaan tässä muodossa ympyrällä väistöön, jossa hevosen takaosa väistää muutaman askeleen ympyrän ulkopuolella. Tehtävä päättyy eteenratsastukseen hyvässä tahdissa ympyrän kaarella. Onnistuessaan tehtäväsarja ohjaa hevosen rennolle, pehmeälle kuolaintuntumalle ojennetulla kaulalla ja joustavan vapautuneisiin liikkeisiin hyvässä tahdissa ja tasapainossa.

1) Joustava, rento niska ja leuka

Ensimmäinen portti on hevosen niska. Niskassa lähellä toisiaan sijaitsee neljä tärkeää niveltä: kallon ja ensimmäisen niskanikaman eli atlaksen välinen nivel, atlaksen ja toisen niskanikaman eli aksiksen välinen nivel, toisen ja kolmannen nikaman välinen nivel ja lisäksi aivan näiden viereen sijoittuva hevosen leukanivel. Kaikkien näiden nivelten vapaa liikkuvuus on herkän ja joustavan kuolaintuntuman saavuttamiselle ja koko kehon notkealle toimivuudelle ensiarvoisen tärkeää.

Täsmällisellä tavalla suoritettu asetus toimii triggerinä, joka rentouttaa niskan, leuan ja koko ylälinjan syvät lihakset ja vapauttaa myös lantion ja koko takaosan toimintaa. Kun hevosta johdonmukaisesti palkitaan asetuksen rentoudesta, se alkaa opitusti rentouttaa niskansa jo hyvin pienestä asetuksen vihjeestä. On tärkeää, ettei mikään pyynnössä suuntaudu taaksepäin. Jos ohjasta vedetään, hevonen vastaa asetuspyyntöön taivuttamalla kaulaa puolivälistä tai kaulan ja lavan liittymäkohdasta tai nyökkäämällä leukaansa kohti rintaa. Tällöin haluttu vaikutus jää saavuttamatta ja kehon linjaus pettää. On myös tärkeää asetusta pyydettäessä myötäillä mukana ulko-ohjan tuntumalla, jotta hevosella on tilaa kääntää päätään nyökkäämättä samalla alaspäin.

Tässä kuvassa eversti Carde opettaa hevoselle asettumista ja leuan rentouttamista maasta käsin. Ratsukko on Niina Kirjorinne ja Capital.

Tässä kuvassa eversti Carde opettaa hevoselle asettumista ja leuan rentouttamista maasta käsin. Ratsukko on Niina Kirjorinne ja Capital, kuva Johanna Havia.

Hevonen asettuu oikein, kun koko sen pää ja leukaperät kiertyvät niskassa olevan kuvitteellisen pystyakselin ympäri. Tällöin hevonen näyttää siltä, kuin se itse kääntäisi päänsä katsoakseen pyydettyyn suuntaan. Ratsastajaa auttaa myös, jos kuvittelee hevosen otsaan tähden ja sierainten väliin pilkun, joiden tulee kääntyä samassa linjassa kohti pyydettyä suuntaa. Tällöin pää ei kallistu, vaan kääntyy suorana, korvat samalla tasalla. Sisäpuolen leukaperä painuu kaulan sisään muodostaen erottuvan kulman kaulan kanssa. Kyse ei ole suuresta liikkeestä, asetus voi olla hyvinkin pieni, kunhan niskan ja leuan lihaksisto rentoutuu. Pää tuntuu olevan hyvin liikkuva kaularangan nokassa, ikäänkuin pää olisi kiinnitetty kuulalaakerilla niskaan. On tärkeää, ettei ratsastaja tätä pyytäessään sekoita hevosen tarjoamaa nyökkäysliikettä asetukseen. Nyökkäys on hevoselle huomattavasti helpompi liike, hevonen tarjoaa sen asetuksen tilalle hyvin herkästi. Niskan rentoutuessa hevosen muoto yleensä myös automaattisesti hieman pyöristyy ja hevonen pyrkii ojentamaan kaulaansa eteenpäin. On kuitenkin tärkeää, että hevonen antaa pyydettäesssä asetuksen ensin ja säilyttää tuntuman eikä missään vaiheessa pakene kuolaimen alle pois tuntumalta.

Oikeanlainen asetus syntyy vain rentoudesta. Ratsastajan ratsastaessa jäykin käsin tai nykivällä tuntumalla hevosella ei ole mahdollisuutta rentouttaa niskaansa, sillä sen on pakko suojella itseään tuntuman epävakaudelta tai kovuudelta jännittämällä niskaansa.

Nivelkuolain on nimenomaan tarkoitettu sivuttaissuuntaiseen työskentelyyn. Se on ehdottomasti oikea kuolain asetuksen harjoitteluun. Mikäli kuolaimessa on pienikin vipuvaikutus, on sillä hyvin hankala ohjata hevosta sivuttaissuuntaiseen myötäämiseen.

2) Kaulan tyven kannattelu

Kaulan liittymäkohdassa rintakehään on yksi rangan heikoimmista kohdista ja kehon toinen ”portti”. Hevosen selkäranka vajoaa tässä kohden melko syvälle notkolle. Pystyäkseen kannattelemaan ratsastajan painoa ja liikkumaan vaivattomasti ja keveästi liikkeestä toiseen, hevosen tulee osata ja pystyä kannattelemaan kaulan tyveä. Kaulan tyviTällöin rangan notkon alapuolella olevat lihakset tukevat rankaa suoremmaksi ja alue sään edessä kaulan tyvessä kohoaa ja levenee. Notkokohdan kohotessa hevosen kaularanka työntyy eteenpäin, alakaula rentoutuu ja hevonen kurkottaa kohti kuolainta. Samalla hevosen selkä rintakehän alueella kohoaa, hevonen tuntuu nostavan ja leventävän selkäänsä ratsastajan ja satulan alle ja lannerangan alue heti satulan takana levenee ja kohoaa.

Kaulan tyven kannattelu vaatii hevoselta taitoa ja lihasvoimaa. Harjoittelun myötä se pystyy säilyttämään tämän kohottamisen pitkiä aikoja ja läpi vaativimpienkin liikkeiden. Lihasvoiman ja taidon vahvistuessa myös kuolaintuntumalle kurkottautuminen muuttuu pysyväksi ja  tasaiseksi.

Kaularangan notkon ojentamista on selästä käsin melko hankalaa vaatia hevoselta. Ratsastajan täytyy kouluttaa hevonen asetuksen jälkeen kurkottamaan kaulaansa etuviistoon alas kohti kuolaintuntumaa ja palkita siitä johdonmukaisesti. Takaosan väistäminen lievästi ympyrän ulkopuolelle on liike, joka oikeanlaiseen asetukseen yhdistettynä refleksinomaisesti saa hevosen kurottamaan kaulaansa eteenpäin. Sitä voi käyttää aluksi apuna, jotta hevonen oppii ojentamaan itseään kohti kuolainta. Kaulan ojennus automaattisesti kohottaa kaulan tyveä. Harjoitus tehostuu huomattavasti, jos hevonen väistäessään ja sen jälkeen pyrkii aktiivisesti eteenpäin silti kiirehtimättä.

Tässä kuvassa eversti Carde on pyytänyt hevosta asettumaan. Lisäämällä hieman aktiivisuutta tahdin säilyttäen hän saa hevosen ojentautumaan hyödylliseen kurkotukseen kohti kuolainta. Kuvan hevonen on C's Ramona.

Tässä kuvassa eversti Carde on ensin pyytänyt hevosta asettumaan. Lisäämällä sen jälkeen hieman aktiivisuutta tahdin ja joustavan tuntuman säilyttäen hän on saanut hevosen ojentautumaan hyödylliseen kurkotukseen kohti kuolainta. Kuvan hevonen on C’s Ramona, kuva Minna Tallberg.

Hevosen pyrkiessä ojentamaan kaularankaansa, on käsien joustettava hallitusti mukana. Kaikki ohjista vetäminen saa hevosen lyhentämään kaulaansa taaksepäin.  Tällöin kaulan tyven notko syvenee ja tulee jyrkemmäksi ja hevosen liikkeen sujuva virtaus jumittuu tähän kohtaan. Etujalkojen liikkeet jäävät mataliksi ja taakse ja rintakehän paino putoaa raskaasti etuosalle. Kuolaintuntuma saattaa tuntua tyhjältä tai jäykän tunnottomalta, etujalkojen askellus maahan töksähtelee. Hyvärakenteinen ja -liikkeinen hevonen saattaa silti edelleen liikkua näyttävästi, vaikka keho ei pääsekään joustamaan luonnollisella tavalla. Jos etuosan kannattelu ei onnistu, hevonen näyttää usein siltä, kuin se liikkuisi vain jaloillaan, muun kehon pysyessä liikkumattomana. Vapautuneesti ja kannatellusti liikkuva hevonen taas näyttää siltä, kuin sen jalat saisivat hurjasti lisää pituutta ja niiden liike alkaa ylhäältä selästä saakka, koko kehon pehmeästi keinuessa hevosen liikkeiden mukana.

3) Lantion taivuttaminen alle

Kolmas kohta, jossa hevosen liike helposti jumittuu, on lannerangan ja lantion alue. Jos hevonen vähänkin jännittää, se yleensä pyrkii heti painamaan selkäänsä notkolle. Tällöin lantion asento kääntyy ”pystyyn” (hännän tyvi nousee ylemmäksi) ja takaosan kantovoima katoaa ja muuttuu pelkästään eteenpäin työntäväksi voimaksi. Kaikki kokoaminen edellyttää hevoselta kykyä taivuttaa lannerankaa ja lantiota vartalon alle. Hevosen takaosaTällöin takaosan nivelet (lonkka, polvi, kinner ja vuohinen) taipuvat syvempään ja niiden liike suuntautuu enemmän hevosen alle, mistä ne voivat kannatella ja ponnistaa liikettä ylämäkeen. Lantio pystyssä jaloillaan taaksepäin vauhtia potkiva hevonen kaatuu hallitsemattomasti etupainoiseksi. Kun hevonen ”painaa kädelle” se on myös kääntänyt kehon ponnistussuunnan alamäkeen ja takaosa työntää taaksepäin kuin kottikärryä työntävällä ihmisellä. Työntämisen sijaan ratsuhevosen tulisi ottaa kottikärry syliinsä kannettavakseen. Hölmö mielikuva, mutta auttaa ehkä ymmärtämään, miten liikkumistapa muuttuu.

Lantion ja ristiselän liikkuvuutta voi parantaa erityisesti väistöillä. Edellä mainittu takaosan väistättäminen ympyrän kaaren ulkopuolelle lisää rennosti, aktiivisesti ja hyvässä tahdissa tehtynä huomattavasti lantion seudun liikelaajuuksia, vapauttaa liikeratoja ja venyttää ja vahvistaa lantion ja kupeiden lihaksistoa. Takaosan liikkuessa etuosaa suuremmalla linjalla takaosaan kohdistuva venytys on suurimmillaan. Tässä liikkeessä paino on hieman enemmän etuosalla, mikä helpottaa takaosan lihasten venymistä ja notkistumista. Kokoamisen opettamiseen tämä harjoitus siis ei ole tarkoitettu, siihen sopivat paremmin monet muut harjoitteet. Tämän harjoitus valmistelee kehoa kokoamisen vaatimuksiin.

Tässä kuvassa takaosan siirtoa ympyrän ulkopuolelle tehdään eversti Carden avustuksella. Liike ei vielä ole ehtinyt vaikuttaa hevosen liikkumistapaan, luultavasti jo seuraavassa askeleessa hevonen pyrkisi venyttämään ylälinjaansa kohti kuolaintuntumaa.

Tässä kuvassa takaosan siirtoa ympyrän ulkopuolelle tehdään eversti Carden avustuksella. Liike ei vielä ole ehtinyt vaikuttaa hevosen liikkumistapaan, luultavasti jo seuraavassa askeleessa hevonen astuisi sisätakajalalla joustavammin alleen ja pyrkisi venyttämään ylälinjaansa kohti kuolaintuntumaa. Kuva Johanna Havia.

Pelkkä aktiivinen eteenpäinpyrkimys rauhallisessa tahdissa ja joustavalla, tasaisella tuntumalla ohjaa hevosta myös tuomaan takaosaansa alleen ja sen myötä taivuttamaan lantion kulmaa alaspäin. Lantion seudun liikeratojen laajentaminen on kuitenkin hevoselle paljon helpompaa sivuttaisliikkeissä kuin suorana. Suorana voidaan ikään kuin tarkistaa minne saakka notkeudessa on päästy, kehittäminen tapahtuu sivuttaisliikkeillä, siirtymisillä ja peruutuksilla.

Takaosan toimivuuden arvioimisessa on hyvä tarkkailla myös hevosen takapolven liikerataa. Kun lantio kääntyy vatsan ja lantion alueen lihastyön avulla alle ja lonkkanivel koukistuu voimakkaammin, hevosen takapolvi siirtyy selvästi pidemmälle vatsan alle ja koko vatsalinja lyhenee. Takajalkojen liikesuunta kohoaa tällöin enemmän ylämäkeen. Hevosen lantion jäykkä asento muuttaa myös lonkan, polven ja kintereen liikeratoja ja tällöin kaikki nämä nivelet jäävät näkyvästi suoremmiksi ja takajalka taaemmaksi. Selän jäädessä notkolle ja takajalkojen jäädessä taakse vatsan takaosaan takapolven eteen voi jäädä jopa selvä ylöspäin kohoava ”kuoppa” ja hevosen vatsa saattaa näyttää pitkältä ja roikkuvalta.

Kehon tasapainosta ja vapautuneisuudesta lennokkuuteen, irtonaisuuteen ja notkeuteen

Kaikki kolme porttia ovat riippuvaisia toisistaan, yhden vapauttaminen vapauttaa muitakin, samoin yhden jumittuminen lukitsee muitakin. Kun kaikki portit ovat auki ja hevosen liike virtaa vapautuneesti niiden läpi takaosasta kuolaintuntumaan saakka, hevosen liikkeet alkavat löytää kissamaista joustavuutta, irtonaisuutta ja suurempia liikelaajuuksia. Jumittavien jännitysten kadotessa pääsevät tärkeät tukilihakset työskentelemään ja vahvistumaan ja hevosen kehonhallinta, notkeus ja kokoaminen voivat kehittyä. Vapautuneena ja vakaassa, rauhallisessa tahdissa liikkuessaan hevosta voidaan ohjata ponnistamaan liikkeitään myös enemmän ylämäkeen. Eteenpäinpyrkimyskin kehittyy tässä vaiheessa yleensä melkein itsestään, kun hevosen on helppo kantaa itseään eteenpäin. Eteenpäinpyrkimystä kannattaa rohkaista ja kehittää päättämällä jokainen harjoitus aktiivisuuden ja askelten laajuuden lisäämiseen ja sen jälkeen muodon venyttämiseen.

Kaikkien näiden alueiden liikkuvuutta ja hallintaa voidaan parantaa lähes loputtomasti ja saada hevonen työskentelemään aina vain elastisemmin, notkeammin ja tasapainoisemmin. Jokaiseen harjoituskertaan olisi hyvä kuulua varsinkin alkuverryttelyssä harjoituksia, jotka tähtäävät näiden kehon porttien avaamiseen ja liikkeen vapautuneeseen virtaamiseen.

Lähteet mm:

Eversti Christian Carden valmennukset

General Decarpentry: Academic Equitation

  • mm. s. 134-135 Pirouettes,
  • s. 145-150 Flexions

Tuire Kaimio: Hevosen kanssa

  • mm. s. 533-534 Päällä sivulle asettuminen kuolaimen mukaan
  • s. 536 Rento leuka, rento hevonen
  • s. 544 Harjoituksia
  • s. 545 Jatkoharjoittelua: Pyöreäksi kuolaimelle
  • s. 570-578 Takaosalla väistäminen sivullevievästä pohjeavusta
  • Kaimion kirjassa s. 585-592 eversti Christian Carde: Nykyaikaista ratsastusta klassiselta pohjalta: työskentelyn pääperiaatteet:
  • mm. s. 587 Asettaminen
  • s. 588 Pyöreänä tuntumalla

Tuire Kaimion luennot ja kurssit, käytännön harjoittelut Kaimion ohjauksessa sekä lukuisat keskustelut 2003-2013

Nettiartikkeleita Dr Deb Bennett:

Piia Manninen, Suomen Hevosfysio auttoi taas korvaamattomalla tavalla tarkistaessaan tekstiä, kiitos! Sain paljon apua myös monilta muilta, kiitos kuuluu heillekin.