Pärjäätkö hevosten kanssa?

Kun hevostaitojen ydintä pohditaan, toisinaan sen määritelmäksi nousee ihminen, jolla on kyky pärjätä hevosen kanssa. Kaikenlaisten hevosten kanssa kaikenlaisissa tilanteissa.

Miksi hevosen kanssa sitten voi olla haastava pärjätä? Hevonen on iso ja nopealiikkeinen eläin, joka saattaa tehdä monenlaista ihmiselle vaarallista. Äkkiä syntyvissä tilanteissa todella tarvitaan kykyä pärjätä, saada hevonen muuttamaan suunnitelmiaan, keskeyttämään toimintansa, tekemään jotain muuta.

Näkisin kuitenkin, että hevostaidon ydin ei ole se, että näissä vaativissa tilanteissa pärjää – vaikka se toisinaan onkin erittäin tarpeellista ja jopa elinehto. Hevostaidon ydin on se, että pystyy mahdollisimman monin tavoin ennakoiden estämään tilanteet, joissa pärjääminen on viimeinen jäljellä oleva keino.

Hevonen voi olla vaarallinen

Mikä kaikki saa hevosen käyttäytymään itselleen ja ympäristölle vaarallisella tavalla? Karkeasti ottaen syitä on muutama. Kipu, pelko tai muu voimakas kiihtymys. Suuren kokonsa vuoksi myös hevonen, joka ei liikehtiessään osaa ottaa huomioon vierellään kulkevaa ihmistä, voi olla rauhallisenakin ihmiselle vaaraksi. Rauhallisen hevosen liikkeet ovat kuitenkin yleensä sen verran maltillisia, että kokemattomampikin ihminen ehtii reagoida.

Turvallisuuden ytimessä on siis se, että hevonen pystyy toimimaan vastaantulevissa tilanteissa mahdollisimman tyynesti. Tämä on hevosen kaltaiselle saaliseläimelle haastavaa, sillä evoluutiossa sille on kehittynyt muutama äkkitilanteissa tehokkaasti toimiva keino, joista ensimmäisenä on yleensä käytössä kaksi ihmiselle hankalaa: pakene tai taistele.

Hevostaidon ytimessä ei ole se, että pärjätään pakenevan tai taistelevan eläimen kanssa vaan se, että opetetaan hevonen pärjäämään ihmisten maailmassa tarvitsematta turvautua näihin ihmiselle vaarallisiin selviytymiskeinoihin.

Totuttamisen taito

Hevosihminen tarvitsee siis taitoja kouluttaa hevosta. Yksi yksinkertaisimpia ja tärkeimpiä oppimisen ja kouluttamisen muotoja on tottuminen ja totuttaminen. Jo pelkästään sen hyvä hallinta lisää kykyä pärjätä hevosten kanssa merkittävästi.

Tottuminen ilmiönä on sitä, että lakkaa reagoimasta ärsykkeeseen, joka alun perin aiheuttaa reaktion. Tottumisen jälkeen kyseinen ärsyke ei enää aiheuta muutosta käyttäytymisessä tai tunnetilassa. Tottumisen ”vastailmiö” on herkistyminen, jossa ärsyke, joka alun perin sai aikaan pienen reaktion, alkaakin aiheuttaa entistä suurempia ja nopeampia reaktioita. Jotta osaisi totuttaa, täytyy osata välttää herkistämistä.

Tottumista tapahtuu tehokkaimmin ja nopeimmin tilanteissa, joissa ärsyke ei aiheuta suurta reaktiota. Lievästi ärsyttäviin tai epävarmuutta aiheuttaviin asioihin totutaan nopeasti. Herkistyminen taas tapahtuu tehokkaimmin nopean, rajun säikähdyksen tai pitkäkestoisen tai usein toistuvan pelon kautta.

Käytännössä siis taitava totuttaja huolehtii, että hevonen pääsee kohtaamaan lukemattoman määrän asioita, joita se saattaisi pelätä tai jotka saattaisivat saada sen kiihtymään rajustikin. Samalla hän huolehtii, että ne kohdataan sellaisella tavalla, että kiihtymyksen sijaan hevonen tottuu. Vaiheittain, vähitellen vaikeuttaen ja paljon toistaen. Vaiheittaista totuttamista pelkokynnyksen alapuolella kutsutaan myös siedättämiseksi.

Hevonen, joka on tottunut hyvin monenlaisiin ympäristöihin ja niiden muutoksiin, alkaa reagoida uusiinkin muutoksiin laimeammin.

Jos hevoselle pääsee syntymään kokemuksia, joissa se uusissa tilanteissa säikkyy rajusti, kokee rangaistuksia, kiihtyy voimakkaasti tai pelkää toistuvasti, se alkaa herkistyä ja vastaavaan tilanteeseen tullessaan voi kiihtyä entistäkin nopeammin ja rajummin. Tällöin tarvitaan ihmiseltä pärjäämisen kykyä, mutta ratkaisu ongelmaan on muualla.

Hevostaidon ytimessä ei siis ole hevosen kanssa pärjääminen. Hevostaidon ytimessä on opettaa hevoset pärjäämään niin, että meidän ihmisten on helppoa pärjätä niiden kanssa.

Opiskele lisää nettiluennolla: Hevosen pelko ja pelon vähentäminen, 2021

Lue lisää:

Pelko pois!

Pelon mekanismit – mitä hevosten kanssa tulisi tietää pelosta

Tottelevaisuus? Kuuliaisuus? Mitä se on?

Englanniksi esim.:

Encyclopaedia Britannica: Types of learning

Understanding and Implementing Principles of Learning in the Equine Veterinary Practice

Tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita aiheesta mm. tällä haulla