Eversti Carden oppilaana

Eversti Christian Carde on lupautunut tänä vuonna pitämään Suomessa kuusi valmennustilaisuutta. Kolme järjestetään Oulussa ja kolme Etelä-Suomessa. Ensimmäinen valmennuskerta on kesäkuun alussa, reilun viikon kuluttua.

Olen seurannut everstin valmennuksia Suomessa vuodesta 2003 ja päässyt osallistumaan kursseille ratsain vuodesta 2007. Suurella innolla ja mielenkiinnolla odotan tämän vuoden kursseja ja niiden antia.

Everstin kurssilla 2011

Everstin kurssilla 2011

Ilmapiiri

Kun mietin, mitä olen kursseilta oppinut ja mitä odotan tämän vuoden kursseilta, ensimmäiseksi mieleeni tulee everstin valmennustavan ilmapiiri, rauhallinen positiivisuus. Hevoset ja ihmiset kohdataan myönteisesti, kiinnostuneesti ja rakentavasti. Kyse ei ole vain valmentajan persoonasta, vaan ammattimaisesta työskentelytavasta. Kuten kaikissa kouluratsastusoppaissa ja säännöissä lukee, kaikki työskentely ja kouluttaminen alkaa rentoudesta. Hevosen lisäksi tämä koskee myös ratsastajaa ja valmentajaa.

Koulutuksen periaatteet ja eteneminen

Seuraava mielikuvani koskee tinkimätöntä järjestelmällisyyttä ja johdonmukaisuutta. Asiat etenevät aina samassa järjestyksessä, samat periaatteet tarkistetaan uudestaan ja uudestaan, niiden noudattamista ja toteutumista tarkkaillaan aina ja kaikessa.

Perusperiaatteet toimivat kouluttamisen perustana. Perusta muotoutuu, kun vaalitaan hevosen rentoutta, aktiivisuutta, tahtia, askellajien puhtautta, keveää, tasaista tuntumaa ja oikeaa, kehittävää työskentelymuotoa ja tasapainoa. Unohtamatta tietysti ratsastajan vakaata istuntaa ja täsmällistä, selkeää ja johdonmukaista apujenkäyttöä.

Kouluratsastusharjoitteissa eteneminen taas muodostaa työskentelyrungon. Siinä toistuvat aina saman systeemin mukaan etenevät tehtävät, jotka kehittävät hevosen notkeutta, kehonhallintaa, voimaa ja liikelaajuutta.

Perusteet ovat aina etusijalla ja varsinaisissa kouluratsastusharjoituksissa edetään perusteiden toteutuessa. Harjoitukset etenevät aina samassa järjestyksessä, saman johdonmukaisen systeemin piirtyessä esiin pala palalta joka kerta. Yksittäinen valmennuskerta avaa vain yhden pienen osasen systeemistä, vasta pidemmän perehtymisen myötä alkaa koko järjestelmä jäsentyä. Siksi näitä valmennuksia kannattaakin seurata säännöllisesti ja mahdollisimman laajasti. Huomattavasti auttaa myös tutustuminen ranskalaiseen hevostenkoulutusperinteeseen sekä hevosen oppimismekanismien tunteminen.

Hevostaito

Seuraava mieleen tuleva asia onkin loistava hevostaito. Everstin vuosisatojen takaisesta ratsastusperinteestä ja vuosikymmenien kokemuksesta kumpuava tapa toimia hevosten kanssa toteuttaa sujuvasti nykyaikaisen eläintieteen tuntemia lainalaisuuksia hevosesta eläimenä ja hevosen oppimisesta. Rauhallisuudesta aloittaminen, apujen ja harjoitusten asteittainen, pienistä paloista koostuva opettaminen, oikeansuuntainen ja oikea-aikainen palkitseminen, tauottaminen, perusperiaatteiden vakiinnuttaminen ja kertaaminen kuuluvat systeemiin sen automaattisena osana.  Siinä pitäytyminen, että hevonen on hyväntahtoinen ja yhteistyöhaluinen eläin, johtaa kärsivälliseen kouluttamiseen joka tilanteessa.

A:sta Ö:hön

Näkemys kokonaisuudesta, laaja tietämys siitä miten jokainen alkuvaiheen harjoitus ja asia on pohja ja osanen koulutuksen loppuvaiheen hiottua suoritusta on minusta everstin koulutustavassa kaikessa näkyvää. Hän on niin lukemattomat hevoset kouluttanut läpi koko systeemin, että tieto siitä, missä järjestyksessä ja millä tavalla asiat on alusta saakkaen tehtävä on ehdottoman varmaa. Jokaista hevosta koulutetaan ensimmäisistä askelista saakka kohti Grand Prix -kouluratsastusta. Samanlainen peruskoulutus ja harjoitteissa eteneminen on hyödyksi jokaisen hevosen ratsukoulutuksessa, tavoitteista ja lähtökohdista riippumatta.

Eversti Christian Carde ja Prince d'Aviré

Eversti Christian Carde ja Prince d’Aviré

Nöyryys kunkin hevosen ja tilanteen edessä on todella opettavaista. Asioissa kiinnitetään huomio niihin kohtiin, jotka jatkossa tulevat olemaan suurimpana etenemisen haasteena. Hiomalla niitä oikeaan suuntaan tie jatkokoulutukseen on mahdollinen. Joskus ratsastajista ja katsojista voisi olla jännittävämpää ja mielenkiintoisempaa seurata useammin vaativia suuria harjoituksia, mutta useimmiten ratkaisu etenemään pääsemisestä löytyy yksityiskohdista. Perusperiaatteiden täyttyessä ja valmistelevien harjoitusten sujuessa vaativammat harjoitteet yleensä tuntuvatkin sujuvan kuin itsestään, kun niiden aika tulee.

Oppiminen vie aikaa ja kehon notkistuminen ja vahvistuminen on pitkä prosessi. Nämä ovat faktoja, jotka ovat ammattilaiselle itsestäänselvyyksiä.

Tavataan siis kursseilla, oppimisen parissa!

__________________________________________________

Tiedot everstin kursseista Oulussa sekä ilmoittautuminen
ratsastusseura RatsuTeamin sivuilla.

Tiedot everstin Etelä-Suomen kursseista.

Tässä lisää tekstejäni eversti Carden koulutusperiaatteista:

Rauhallinen ja aktiivinen

Asetus – enemmän kuin luulisi

Koulutusperiaatteiden kuusi P:tä

Ratsastajan kädet

Kouluratsastuksen tarkoitus

Notkeuden kehittäminen

Ohjeita hevosihmisille

Aina täytyy myös suositella everstin kaikille ratsastajille luettavaksi suosittelemaa kirjaa:
General Decarpentry: Academic Equitation

Sekä Tuire Kaimion kirjaa hevosten käyttäytymisestä, oppimisesta ja kouluttamisesta:
Tuire Kaimio: Hevosen kanssa

Ja vielä tietoja everstin urasta.