Eversti Carde: laukanvaihdot

Olemme everstin kursseilla toivoneet yleisön esittävän kysymyksiä ja mahdollisuuksien mukaan eversti Carde on vastannut ja keskustellut yleisön kanssa kurssin aikana. Keskustelut ovat olleet todella antoisia ja valaisevia. Viimeksi kysymyksiä oli paljon ja osa jäi kurssilla vastausta vaille. Kävimme kuitenkin kurssin jälkeen vielä everstin kanssa keskustelua ja esitin silloin näitä kysymyksiä hänelle. Tarkoituksenani on ollut kirjoittaa niitä muistiinpanoistani auki, tässä nyt yksi.

Mitä tehdä kun hevonen on oppinut vaihtamaan laukan epäpuhtaasti?

(Epäpuhdas laukanvaihto tarkoittaa sitä, että hevosen etu- ja takaosa eivät vaihda laukkaa laukan puhtaan tahdin säilyen samassa askeleessa. Yleisin ongelma on se, että hevosen etujalat vaihtavat laukan yhtä askelta ennen takajalkoja.)

Eversti Christian Carde ja Quavalcadour

Eversti Carde:

Tilanteen korjaaminen on mahdollista, mutta vaikeaa. Tärkeämpää kuin miettiä korjaamista on ymmärtää, miksi ongelmaan on päädytty. Epäpuhdas vaihto on seurausta siitä, että hevosella on vaihdettu laukkaa ennen kuin se on siihen valmis. Kun hevonen ei ole valmis harjoittelemaan laukanvaihtoja, mutta ne silti aloitetaan, kouluttaja ottaa kaksi suurta riskiä. Ensimmäinen on se, että hevonen alkaa jännittää laukan vaihtamista. Tämä ongelma jää helposti pysyväksi. Toinen on epäpuhdas vaihto, joka siis myös on hyvin vaikea korjata.

Haluan tässä muistuttaa harjoittelun kuudestä tärkeästä P:stä, joita tulee tinkimättä noudattaa. Niistä tässä erityisesti Prepare – valmistele.

Milloin hevonen on valmis aloittamaan laukanvaihtojen harjoittelun?

Ennen laukanvaihtojen aloittamista hevosen täytyy pystyä vaivattomasti ja varmasti suorittamaan laadukkaat siirtymiset käynnin ja laukan välillä. Siirtymien laatua tulee arvioida seuraavilla tekijöillä:

  • Hevonen kantaa itsensä kevyenä ja säilyttää täysin tasapainonsa ja liikkeen ylämäkeen läpi siirtymisten.
  • Tuntuma pysyy täysin kevyenä ja pehmeänä läpi siirtymisten.
  • Hevosen liikkeet pysyvät vakaasti puhtaassa, rauhallisessa tahdissa ja joustavan pehmeinä läpi siirtymisten.
  • Siirtyminen on puhdas, hevonen ei ota raviaskelia välissä.

Jotta tämä olisi mahdollista, kaikkien perusasioiden, aktiivisuuden, tasapainon ja tuntuman pehmeyden tulee olla hyvin harjoitettu ja hevonen huolellisesti notkistettu. Muutoin hevosen kouluttaja ottaa suuren epännistumisen riskin.

Miten korjataan tilannetta, kun hevonen jo on oppinut vaihtamaan epäpuhtaasti?

On palattava valmisteluvaiheeseen, kunnes hevonen on valmis vaihtoihin edellä kuvattuun tapaan. Kun valmisteluvaihe on tehty, vaihtojen harjoittelu kannattaa lähes poikkeuksetta aloittaa ympyrällä vaihtaen laukka aina myötälaukasta vastalaukkaan. Tämä liike tekee hevoselle vaikeaksi vaihtaa etuosa ensin. Jos vastaavasti vaihdetaan vastalaukasta myötälaukkaan, tulee epäpuhdas vaihto hevoselle entistäkin helpommaksi. Siten ei siis missään tapauksessa tulisi harjoitella. Laukanvaihtojen laadussa pätevät luonnollisesti kaikki samat asiat kuin käynnin kautta siirtymisissäkin.