Mitä on hevosen hyvinvointi?

SEY Suomen eläinsuojelu julkaisi kirjoittamani oppaan Harrastuskaverina hevonen – Hevosen hyvinvointi ratsastusharrastuksessa. Opas on jaossa netissä sähköisesti ja sitä voi tilata maksutta SEY:ltä.

Harrastuskaverina hevonen – Hevosen hyvinvointi ratsastusharrastuksessa

Painettuja oppaita voi tilata tästä kotiin, tallille, seuralle, koululle, kerholle, tapahtumiin, messuille, jne.

Mitä hyvinvointi tarkoittaa?

Hevosten ja muiden eläinten hyvinvoinnista keskustellaan joka päivä. Hyvinvointi tarkoittaa kuitenkin jokaiselle keskustelijalle luultavasti hieman eri asiaa. Voiko hyvinvointia jotenkin tarkemmin määritellä tai mitata?

Hevosten hyvinvointia tutkitaan tieteen keinoin jatkuvasti. Tutkimusten avulla jotkut vanhat, käytännössä pitkään tiedetyt asiat saavat tieteellisen vahvistuksen. Toisaalta osa vanhoista luuloista ja käsityksistä muuttuu, kun tutkimustieto kumoaa ne tai antaa niihin uuden näkökulman ja uutta tietoa.

Keskeistä kaikelle hyvinvoinnin arvioinnille on tuntea kyseinen eläinlaji ja sille tyypillinen käyttäytyminen mahdollisimman hyvin. Täytyy tuntea lajin olennaiset käyttäytymistarpeet, normaali käyttäytyminen sekä merkit hyvinvoinnista ja sen heikkenemisestä.

Oppaaseen ei kirjattu lähteitä, mutta listaan alle hyvinvointiin liittyvää lähdemateriaalia. Esimerkiksi näiden kautta voi jatkaa perehtymistä hevosen hyvinvointiin ja sen arviointiin.

Hyvinvoinnin arviointi ja mittaaminen

Hyvinvoinnin arviointiin ja mittaamiseen on kehitetty monenlaisia määritelmiä ja malleja. Keskeisimpien näistä tulisi olla tuttuja kaikille hevosalan ammattilaisille ja hevosenomistajille. 

Yksi selkeimmistä suomenkielisistä määrittelyistä on Maa- ja metsätalousministeriön Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan määritelmä eläinten hyvinvoinnille:

Muita keskeisiä hyvinvoinnin määräyksiä ja ohjeistuksia:

Eri tahot ovat julkaisseet monia kirjoja, oppaita ja tietosivustoja hevosen hyvinvoinnista:

Suomessa tehdään tutkimusta eläinten hyvinvoinnista. Helsingin yliopistossa toimii Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus

Luonnonvarakeskuksen yhteydessä puolestaan toimii Eläinten hyvinvointikeskus. Hyvinvointikeskuksen tietosivusto on https://www.elaintieto.fi/

EU:ssa on kehitetty malleja, joiden avulla hevosten hyvinvointia voidaan mitata. Tällaisia ovat esimerkiksi:

Ruotsissa on tehty tutkimusta Welfare Quality-mallien käytöstä käytännön arviointi- ja neuvontatyössä.

HästSverige on nettiportaali, joka sisältää mm. ruotsalaisten hevostutkijoiden kokoamaa tietoa hevosen hyvinvoinnista

Five Domains -malli, joka on monien eläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmien pohjana, on päivitetty vuonna 2020. Artikkeli Horses and People -lehdessä:
The 2020 Five Domains Model for Welfare Assessment

Care – Welfare, https://www.horsesa.asn.au

Social Licence (to operate) eli yhteiskunnan hyväksyntä on yksi näkökulma hevosten hyvinvointiin. Koostetusti tietoa sosiaalisesta lisenssistä esim.

Horse SA australialaissivuston kooste hevosalan sosiaalisesta lisenssistä

Ruotsalaistutkija Nina Känsälän opinnäytetyö sosiaalisesta lisenssistä.

Aiheesta lisää tällä sivustolla

Lajityypillistä käyttäytymistä vai lajityypillinen käyttäytymistarve

Ratsu kertoo kivusta käyttäytymisellään

Tieto + taito = tietotaito

Mitä hevonen tarvitsee?