Hevosenkoulutusta yksinkertaisimmillaan

Pieni pyyntö ja odota. Oikea reaktio, hellitä. Siinä se.

Paine ja myötääminen on työtapa, joka on jokaisen hevosten kanssa toimivan käytettävissä joka hetki. Ensimmäisestä hevoskohtaamisesta olympialaisten palkintokorokkeelle. ”Pressure, no pressure. That’s how you train a horse”, sanoo George Morris.

Yksinkertaista, todellakin. Yllättävän vaikeaa silti, joskus miltei mahdotonta.

Mikä siitä tekee hankalaa? Tässä kokoelmani yleisimmistä syistä:

1) Epäselvä tavoite

Hevosen kanssa toimija ei tiedä tai ei ole päättänyt, mitä pyynnöllään haluaa. Joka hetki itsellä on oltava selkeä käsitys siitä, mikä tai minkä suuntainen muutos hevosen käytöksessä saa minut myötäämään. Jos en itsekään tiedä, ei hevonenkaan voi tietää.

image

2) Epätäsmällinen ajoitus

Paine ei pysy tasaisena. Kun aloitan pyynnön, minun on jatkettava sitä kunnes reaktio tulee. Myötäämisen on osuttava täsmälleen oikean reaktion hetkelle. Jos myötään vahingossa jostain muusta, vahvistan juuri sitä asiaa, minkä hetkellä myötään. Se voi olla esimerkiksi reagoimattomuus.

image

3) Liian suuret odotukset

Odotan kerralla liian suurta onnistumista tai pyydän liian vaikeaa asiaa. Jos tavoitteenani on valmis suoritus tai sen suuri yritys jo ensi pyynnöllä, epäonnistuminen on hyvin todennäköistä. Aluksi on osattava palkita pienimmistä oikeansuuntaisista hievahduksista, jotta oppiminen pääsee käyntiin. Kun pyydän jotain jo aiemmin melko hyvin osattua, on tilanne usein sama. Parilla ensimmäisellä pyynnöllä täytyy palkita jostain vähän sinne päin, jotta hevonen saa palautettua mieleensä, mistä olikaan kyse. Tästä voi saada hyvän käsityksen, jos asettuu itse mielessään hevosen asemaan.

image

4) Liian harvat onnistumiset

Palkitsen liian harvoin. Uutta opetellessa oppiminen edistyy nopeimmin, kun onnistun palkitsemaan n. viiden sekunnin välein. Harvan palkitsemisen yleisin syy on liian suuren reaktion odottaminen. Kerran päivässäkin palkiten oppiminen etenee, mutta voi viedä vuosia. Sama tehtynä muutaman sekunnin välein muutaman kymmenen kertaa voi opettaa asian minuuteissa.

image

5) Liian voimakas pyyntö

Aloitan pyynnön liian kovalla paineella. Usein kouluttajalla on jostain syntynyt oletus siitä, miten suurta painetta on käytettävä, jotta hevosen saa reagoimaan. Usein se on moninkertaisesti liian voimakas. Parhaiten toimii keveä, molemmille miellyttävä paine, joka ei aiheuta jännittymistä, puolustautumista tai vastarefleksiä (painetta vastaan painautumista).

image

6) Kouluttamisen sijaan teen itse

Teen asian hevosen puolesta. On eri asia ymmärtääkö hevonen kääntää päätään pyynnöstäni vai käännänkö minä sen vetämällä ohjasta, päästä, riimunnarusta jne. Usein kouluttaja ei malta odottaa hevosen oivallusta, vaan tekee asian itse. Hevosen osaksi jää suostua siirreltäväksi, ei oppia reagoimaan pyyntöihin.

image

7) Toistojen vähyys

En toista onnistumista riittävän monta kertaa. Hevosen yksi onnistuminen johtaa harvoin oppimiseen. Alustavaan oppimiseen tarvitaan yleensä 5-6 toistoa. Pysyvämpään oppimiseen 20 toistoa ja vahvaan osaamiseen tuhansia toistoja.

8) Hevosen aiemmat kokemukset

Hevosella voi jo olla kokemus siitä, että yrittäminen ei kannata. Paineet tulevat ja menevät satunnaisesti, ilman että hevonen voi niihin omalla käytöksellään vaikuttaa. Tällöin hevonen yleensä oppii vain sietämään paineen reagoimatta siihen. Tilanteeseen saattaa sisältyä jännittymistä tai pelkoa, joka ilmenee esimerkiksi levottomuutena tai reagoimattomuutena.

Tällaisessa tilanteessa hevosen kouluttaminen voi olla aluksi hidasta. Yleensä kuitenkin parhaiten toimii sama systeemi kuin normaalistikin. Oppimista voi nopeuttaa käyttämällä pyyntönä jotain sellaista, mitä aiemmin ei ole käytetty. Jos esimerkiksi aiemmat pyynnöt ovat sisältäneet paljon painetta, hyvin keveä paine saattaa toimia hyvin. Jos ohjista on ennen vedetty tiettyyn suuntaan, pieni ohjasotteen suunnan muuttaminen voi auttaa. Jos hevosen jalka opitusti juurtuu maahan sitä tutulla tavalla nostaessa, tilanne voi olla toinen, jos seison väärin päin ja aloitan opetuksen koskemalla eri kohtaan kuin aiemmin.

Oppimisen alkua voi nopeuttaa myös käyttämällä jotain motivoivampaa palkintoa kuin pelkkä myötääminen. Rapsutus, ruoka tai muu hevosta suuresti kiinnostava asia saa yrittämisen yleensä syttymään. Hidas käytös voi palata, kun pyydettävä asia muuttuu. Kärsivällisyyttä ja toistoja tarvitaan.

luutnantti20

9) Väärät tulkinnat

Kuvittelen esimerkiksi, että hevonen ei huomaa kosketustani, kun se ei heti reagoi. Hevonen saattaa myös paineen tuntiessaan opitusti tai jännittymisen takia alkaa kääntää huomiotaan toisaalle.

Saatan myös luulla hevosta itsepäiseksi ja tottelemattomaksi. Todellisuudessa reagoimattomuus voi olla pelkoa, kipua, opittua käytöstä, opittua avuttomuutta tai edelleenkin vain sitä, että hevonen ei ole keksinyt, mitä siltä odotan.

Usein väärä tulkinta syntyy, jos oletan, että hevonen osaa, enkä osaa muuttaa ajatustani. Tällöin toimin kuin hevonen osaisi, eikä sillä ole mahdollisuutta oppia. Rankaisen ”tottelemattomuudesta”, jolloin todellisuudessa teen hevosesta jännittyneemmän ja entistäkin hitaamman tai hätäisemmän.

image

10) Liian ”varman päälle” kouluttaminen

En muokkaa käytöstä ajoissa. Kun hevonen alkaa osata (80 % onnistumistaso), on vaatimustasoa nostettava. Jos en nosta, alkaa opittu käytös tulla niin vahvaksi, että eteneminen jumittuu.

11) Voimistuvien apujen puute

Kun hevonen osaa (tästä voin olla varma vain, jos olen sen itse opettanut ja tarkistanut, että se muistaa) on siirryttävä voimistuviin apuihin. Tämä pätee, jos koulutusmenetelmänä käytetään pelkkää negatiivista vahvistamista eli painetta ja sen poistamista.

Jos osattu reaktio ei tule keveimmästä pyynnöstä, pyynnön intensiteettiä nostetaan kahden sekunnin portaissa. Parin ensimmäisen vaiheen on edelleen oltava täysin miellyttäviä, jotta hevonen ei ala pelätä ja sen vuoksi esimerkiksi jähmettyä.

image

Siis miten?

Siinä tavanomaisimmat sudenkuopat. Sama käännettynä neuvoiksi:

1) Päätä, mistä palkitset
2) Palkitse oikealla hetkellä ja vain silloin
3) Aloita helposta, vaikeuta pienin portain
4) Pyydä niin helppoa, että voit palkita tiheästi
5) Pyydä pienellä paineella
6) Odota hevosen omaa yritystä
7) Toista monta kertaa
8) Hyväksy yksilöllisyys, opettele sopeuttamaan toimintaasi lainalaisuuksien sisällä
9) Kouluta, älä oleta
10) Laske oikeat toistot ja etene
11) Hevosen opittua siirry voimistuviin apuihin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lisää aiheesta:

Miten hevonen oppii?

Oppiva eläin

Hevosten oppimisesta ja kouluttamisesta Sanni Bachmann