Hevosen koulutussopimus

Hevosen koulutussopimus

Anna Kilpeläinen Tmi                                             Y-tunnus 1614235-3
Saverikkotie 2, 90650 Oulu
050 411 6434, annakilpelainen.tmi@gmail.com

ja asiakas

Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti

sopivat tällä sopimuksella alla mainitun hevosen kouluttamisesta.

Hevosen nimi ja syntymävuosi

Omistaja ja puhelinnumero

 1. Anna Kilpeläinen sitoutuu kouluttamaan hevosta henkilökohtaisesti tai yhdessä asiakkaan kanssa, sovitulla tavalla.
 2. Koulutuksen alussa selvitetään hevosen aiempi koulutus, terveydentila, koulutuksen tarve. Koulutuksen sisällöstä ja etenemisestä sovitaan yhdessä asiakkaan ja / tai omistajan kanssa keskustellen. Koulutussuunnitelmaa muokataan tarpeen vaatiessa yhdessä.
 3. Asiakkaalle arvioidaan koulutuksen alussa koulutuksen odotettavat tulokset ja kesto. Tavoitteena on kouluttaa hevosta niin, että se soveltuu asiakkaan ja / tai omistajan käsiteltäväksi ja ratsastettavaksi hänen tarpeidensa mukaan.
 4. Kaikessa koulutuksessa noudatetaan hyvää eläintenkoulutustapaa Suomen Eläintenkouluttajat ry:n ohjeiden ja sääntöjen mukaan. Kouluttajalla on vaitiolovelvollisuus asiakkaita ja asiakashevosia koskevissa asioissa. Kaikki koulutus tapahtuu hevosta vahingoittamatta tai pelottelematta. Hevosen hyvinvointi on ensisijainen asia. Koulutuksessa voidaan soveltaa erilaisia koulutusmetodeja, jotka kaikki perustuvat hevosen lajityypilliseen käyttäytymiseen ja oppimiseen.
 5. Koulutettavan hevosen on oltava terve. Kouluttaja ei kouluta hevosta, mikäli epäilee sen olevan sairas tai mikäli arvelee koulutuksen aiheuttavan hevosen terveydelle vahinkoa. Kuntouttavasta harjoittelusta tarvitaan eläinlääkärin, –fysioterapeutin tai vastaavan lausunto.
 6. Hevonen tarvitsee koulutukseen sille sopivat perusvarusteet, yleensä satulan ja suitset nivelkuolaimin.
 7. Omistaja / asiakas vastaa koulutustilojen vuokrista ja varauksista sekä mahdollisista hevosen kuljetuskustannuksista ja muista koulutuksesta aiheutuvista kuluista. Anna Kilpeläinen Tmi:n veloittamat maksut sisältävät ainoastaan kouluttamisen ja siihen kuluneen ajan.
 8. Omistaja tai asiakas vastaa hevosen vakuuttamisesta ja hevoselle sattuneista vahingoista sekä hevosen kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista. Mikäli vahinko sattuu kouluttajan tahallisesta huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä, on kouluttaja korvausvelvollinen.
 9. Koulutus on arvonlisäverovelvollista yritystoimintaa. Hinnoittelu Anna Kilpeläinen Tmi:n voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24 %. Maksut tapahtuvat laskulla tai käteisellä. Mikäli toimintaan soveltuu liikuntaseteleiden käyttö, myös niitä hyväksytään maksuksi.
 10. Mikäli koulutustapaaminen peruuntuu Anna Kilpeläinen Tmi:n puolelta, kouluttaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian eikä asiakasta veloiteta. Jos koulutuksen peruuntuminen aiheuttaa asiakkaalle merkittävää haittaa tai taloudellisia menetyksiä, pyritään etsimään tilalle korvaava ammattitaitoinen kouluttaja.
 11. Mikäli koulutustapaaminen peruuntuu asiakkaan puolesta, asiakasta ei veloiteta mikäli peruutus tehdään edelliseen iltaan mennessä. Oulun alueen ulkopuolella tapahtuvat koulutukset on peruttava viimeistään 5 vrk etukäteen. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin ilman ehdotonta syytä (asiakkaan tai hevosen sairastuminen), pyritään opetus mahdollisuuksien mukaan muuttamaan esimerkiksi teoriaopetukseksi tai muuksi korvaavaksi harjoitteluksi tai asiakas on velvollinen korvaamaan menetetystä ajasta 50 % varatun opetuksen hinnasta.
 12. Kaikessa toiminnassa noudatetaan kuluttajansuojalakia.

Anna Kilpeläinen Tmi sitoutuu noudattamaan tätä sopimusta kaikissa asiakassuhteissaan.

Paikka ja aika

Allekirjoitukset

Tulostettava versio koulutussopimuksesta:

Hevosenkoulutussopimus