Hevosen koulutussopimus

Palveluntarjoaja

PedaEquest Education
Anna Kilpeläinen
Y-tunnus 1614235-3
Saverikkotie 2
90650 Oulu
050 411 6434
anna.kilpelainen@pedaequest.com

Asiakas

Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:

sopivat tällä sopimuksella alla mainitun hevosen / hevosten kouluttamisesta:

Hevosen / hevosten koko nimi ja syntymävuosi:

Omistaja ja puhelinnumero ellei sama kuin asiakas:

 • PedaEquest Education, Anna Kilpeläinen sitoutuu kouluttamaan hevosta henkilökohtaisesti tai yhdessä asiakkaan kanssa, suullisesti ja koulutussuunnitelmassa sovitulla tavalla.
 • Koulutuksen alussa selvitetään hevosen aiempi koulutus, terveydentila, koulutuksen tarve. Koulutuksen sisällöstä ja etenemisestä sovitaan yhdessä asiakkaan ja / tai omistajan kanssa keskustellen ja laaditaan koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmaa muokataan tarpeen vaatiessa yhdessä.
 • Asiakkaalle arvioidaan koulutuksen alussa koulutuksen odotettavat tulokset ja kesto. Tavoitteena on kouluttaa hevosta niin, että se soveltuu asiakkaan ja / tai omistajan käsiteltäväksi ja / tai ratsastettavaksi hänen tarpeidensa mukaan.
 • Kaikessa koulutuksessa noudatetaan hyvää eläintenkoulutustapaa Suomen Eläintenkouluttajat ry:n ohjeiden ja sääntöjen mukaan. Kouluttajalla on vaitiolovelvollisuus asiakkaita ja asiakashevosia koskevissa asioissa. Kaikki koulutus tapahtuu hevosta vahingoittamatta tai pelottelematta. Hevosen hyvinvointi on ensisijainen asia. Koulutuksessa voidaan soveltaa erilaisia koulutusmetodeja, jotka kaikki perustuvat hevosen lajityypilliseen käyttäytymiseen ja oppimiseen.
 • Koulutettavan hevosen on oltava terve. Kouluttaja ei kouluta hevosta, mikäli epäilee sen olevan sairas tai mikäli arvelee koulutuksen aiheuttavan hevosen terveydelle vahinkoa. Kuntouttavasta harjoittelusta tarvitaan eläinlääkärin, –fysioterapeutin tai vastaavan lausunto.
 • Asialkas hankkii hevoselle koulutustarpeeseen sopivat perusvarusteet. Varusteet tulee olla asiantuntevasti sovitetut ja hevoselle yksilöllisesti sopivat.
 • Omistaja / asiakas vastaa koulutustilojen vuokrista ja varauksista sekä mahdollisista hevosen kuljetuskustannuksista ja muista koulutuksesta aiheutuvista kuluista. PedaEquest Educationin veloittamat maksut sisältävät ainoastaan kouluttamisen ja siihen kuluneen ajan.
 • Omistaja tai asiakas vastaa hevosen vakuuttamisesta ja hevoselle sattuneista vahingoista sekä hevosen kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista. Mikäli vahinko sattuu kouluttajan tahallisesta huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä, on kouluttaja korvausvelvollinen.
 • Koulutus on arvonlisäverovelvollista yritystoimintaa. Hinnoittelu PedaEquest Eductionin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24 %. Maksut tapahtuvat pankkikortilla, MobilePay:lla (nro 44447), kuukausilaskutuksella tai käteisellä. Mikäli toimintaan soveltuu liikuntaseteleiden / saldojen  käyttö, myös niitä hyväksytään maksuksi.
 • Mikäli koulutustapaaminen peruuntuu PedaEquest Educationin puolelta, kouluttaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian eikä asiakasta veloiteta. Jos koulutuksen peruuntuminen aiheuttaa asiakkaalle merkittävää haittaa tai taloudellisia menetyksiä, pyritään etsimään tilalle korvaava ammattitaitoinen kouluttaja.
 • Mikäli koulutustapaaminen peruuntuu asiakkaan puolesta, asiakasta ei veloiteta mikäli peruutus tehdään edelliseen iltaan mennessä. Oulun alueen ulkopuolella tapahtuvat koulutukset on peruttava viimeistään 5 vrk etukäteen. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin ilman ehdotonta syytä (asiakkaan tai hevosen sairastuminen), pyritään opetus mahdollisuuksien mukaan muuttamaan esimerkiksi teoriaopetukseksi tai muuksi korvaavaksi harjoitteluksi tai asiakas on velvollinen korvaamaan menetetystä ajasta 50 % varatun opetuksen hinnasta.
 • Palvelun tuottamisessa noudatetaan kuluttajansuojalakia.

PedaEquest Education sitoutuu noudattamaan tätä sopimusta kaikissa asiakassuhteissaan.

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai sovitun ajanjakson ajan.

Paikka ja aika

Allekirjoitukset

Tulostettava versio koulutussopimuksesta: